ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
12
4
16
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
52
38
90
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
10
2
12
1
รวมมัธยมต้น
22
14
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
66
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...