ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
12
4
16
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
46
41
87
6
ม.1
6
8
14
1
ม.2
11
2
13
1
ม.3
12
0
12
1
รวมมัธยมต้น
29
10
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
65
158
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...