ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
3
3
6
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
5
0
5
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
23
14
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
17
43
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...