ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไพรงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
19
21
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
27
50
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...