ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
23
25
48
3
ป.1
12
6
18
1
ป.2
9
13
22
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
12
15
27
1
รวมประถม
66
64
130
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
19
13
32
1
รวมมัธยมต้น
43
33
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
122
254
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...