ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
19
14
33
2
ป.1
11
13
24
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
13
15
28
1
ป.6
14
12
26
1
รวมประถม
72
70
142
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
24
15
39
1
ม.3
16
11
27
1
รวมมัธยมต้น
50
36
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
141
120
261
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...