ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
10
9
19
3
ป.1
5
1
6
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
24
18
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
27
61
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...