ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
5
4
9
2
ป.1
2
5
7
1
ป.2
9
0
9
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
20
14
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
18
43
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...