ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหลักศิลา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
23
28
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
36
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...