ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนไฮ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
13
8
21
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
34
36
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
44
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...