ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
20
12
32
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
5
12
17
1
ป.5
3
11
14
1
ป.6
9
2
11
1
รวมประถม
30
39
69
6
ม.1
7
12
19
1
ม.2
7
10
17
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
23
25
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
76
149
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...