ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทองหลาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
18
9
27
1
รวม อบ.
25
19
44
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
5
14
19
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
54
53
107
6
ม.1
5
6
11
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
2
2
4
1
รวมมัธยมต้น
17
14
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
86
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...