ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสระจันทร์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
12
26
38
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
8
8
16
2
รวมประถม
57
59
116
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
85
154
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...