ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชายอรัญ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
6
5
11
2
ป.1
0
4
4
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
1
6
7
1
ป.4
1
1
2
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
2
0
2
1
รวมประถม
11
18
29
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17
23
40
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...