ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
3
3
6
2
ป.1
4
0
4
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
19
13
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
16
38
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...