ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแคนดง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
35
36
71
3
อบ.3
31
31
62
2
รวม อบ.
66
67
133
5
ป.1
43
38
81
3
ป.2
46
26
72
3
ป.3
41
38
79
3
ป.4
33
23
56
2
ป.5
33
30
63
2
ป.6
29
24
53
2
รวมประถม
225
179
404
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
291
246
537
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...