ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแคนดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
27
31
58
2
อบ.3
34
38
72
3
รวม อบ.
61
69
130
5
ป.1
31
28
59
2
ป.2
38
39
77
3
ป.3
45
28
73
3
ป.4
44
38
82
3
ป.5
33
26
59
2
ป.6
27
30
57
2
รวมประถม
218
189
407
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
279
258
537
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...