ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองการะโก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
14
17
31
2
ป.1
9
20
29
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
4
12
16
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
61
78
139
6
ม.1
10
21
31
1
ม.2
14
16
30
1
ม.3
6
17
23
1
รวมมัธยมต้น
30
54
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
149
254
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...