ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองการะโก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
9
19
28
1
รวม อบ.
21
33
54
3
ป.1
10
12
22
1
ป.2
6
13
19
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
15
15
30
1
ป.6
6
19
25
1
รวมประถม
57
78
135
6
ม.1
16
15
31
1
ม.2
8
24
32
1
ม.3
7
11
18
1
รวมมัธยมต้น
31
50
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
161
270
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...