ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
3
13
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
20
12
32
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
7
18
25
1
ป.6
16
6
22
1
รวมประถม
59
60
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
72
151
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...