ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
9
17
26
1
ป.5
16
6
22
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
66
60
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
79
161
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...