ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
8
18
26
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
70
64
134
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
80
163
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...