ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
17
19
36
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
7
18
25
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
54
63
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
82
153
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...