ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านงิ้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
32
42
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
51
95
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...