ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางทะเล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
17
9
26
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
61
52
113
6
ม.1
14
11
25
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
7
11
18
1
รวมมัธยมต้น
30
31
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
95
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...