ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนกลาง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
12
30
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
25
24
49
2
ป.1
15
16
31
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
19
15
34
1
รวมประถม
76
79
155
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
103
204
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...