ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงพลอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
14
26
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
24
23
47
2
ป.1
15
12
27
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
66
62
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
85
175
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...