ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
46
34
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
46
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...