ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
37
34
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
43
86
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...