ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
40
37
77
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
2
8
10
1
รวมมัธยมต้น
25
22
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
71
145
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...