ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
11
8
19
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
30
24
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
32
73
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...