ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวฝาย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
19
37
1
อบ.3
20
12
32
1
รวม อบ.
38
31
69
2
ป.1
16
19
35
1
ป.2
16
22
38
2
ป.3
19
20
39
1
ป.4
17
19
36
2
ป.5
21
18
39
2
ป.6
23
23
46
2
รวมประถม
112
121
233
10
ม.1
42
26
68
2
ม.2
23
31
54
2
ม.3
24
29
53
2
รวมมัธยมต้น
89
86
175
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
239
238
477
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...