ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
269
309
578
14
ม.2
236
304
540
14
ม.3
231
301
532
14
รวมมัธยมต้น
736
914
1,650
42
ม.4
286
391
677
16
ม.5
241
373
614
16
ม.6
221
374
595
16
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
748
1,138
1,886
48
รวมทั้งหมด
1,484
2,052
3,536
90
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...