ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภัทรบพิตร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
139
113
252
7
ม.2
120
128
248
7
ม.3
127
120
247
9
รวมมัธยมต้น
386
361
747
23
ม.4
59
131
190
7
ม.5
80
113
193
7
ม.6
64
97
161
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
203
341
544
21
รวมทั้งหมด
589
702
1,291
44
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...