ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
125
142
267
10
ม.2
151
179
330
10
ม.3
137
155
292
8
รวมมัธยมต้น
413
476
889
28
ม.4
95
185
280
9
ม.5
89
173
262
9
ม.6
75
153
228
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
259
511
770
25
รวมทั้งหมด
672
987
1,659
53
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...