ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
21
52
2
ม.2
23
37
60
3
ม.3
25
29
54
3
รวมมัธยมต้น
79
87
166
8
ม.4
29
27
56
3
ม.5
18
30
48
3
ม.6
21
37
58
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
94
162
9
รวมทั้งหมด
147
181
328
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...