ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
29
32
61
3
ม.2
36
42
78
3
ม.3
39
51
90
3
รวมมัธยมต้น
104
125
229
9
ม.4
22
41
63
3
ม.5
11
41
52
3
ม.6
20
31
51
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
53
113
166
9
รวมทั้งหมด
157
238
395
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...