ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
33
66
3
ม.2
34
45
79
3
ม.3
46
29
75
3
รวมมัธยมต้น
113
107
220
9
ม.4
23
28
51
3
ม.5
24
37
61
3
ม.6
19
36
55
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
66
101
167
8
รวมทั้งหมด
179
208
387
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...