ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
45
42
87
3
ม.2
35
42
77
3
ม.3
40
40
80
3
รวมมัธยมต้น
120
124
244
9
ม.4
18
29
47
2
ม.5
27
9
36
1
ม.6
15
21
36
1
ปวช.1
0
4
4
1
ปวช.2
7
18
25
1
ปวช.3
9
7
16
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
76
88
164
7
รวมทั้งหมด
196
212
408
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...