ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
9
30
1
ม.2
16
17
33
1
ม.3
17
11
28
1
รวมมัธยมต้น
54
37
91
3
ม.4
11
11
22
1
ม.5
5
6
11
1
ม.6
9
5
14
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
25
22
47
3
รวมทั้งหมด
79
59
138
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...