ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
31
34
65
2
ม.2
23
37
60
2
ม.3
34
32
66
3
รวมมัธยมต้น
88
103
191
7
ม.4
8
15
23
1
ม.5
6
14
20
1
ม.6
14
25
39
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
28
54
82
4
รวมทั้งหมด
116
157
273
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...