ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
110
130
240
7
ม.2
118
133
251
7
ม.3
102
108
210
7
รวมมัธยมต้น
330
371
701
21
ม.4
47
92
139
4
ม.5
27
75
102
4
ม.6
32
90
122
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
106
257
363
12
รวมทั้งหมด
436
628
1,064
33
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...