ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
111
119
230
7
ม.2
109
134
243
7
ม.3
96
111
207
6
รวมมัธยมต้น
316
364
680
20
ม.4
40
102
142
4
ม.5
45
85
130
4
ม.6
43
81
124
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
128
268
396
12
รวมทั้งหมด
444
632
1,076
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...