ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
96
62
158
5
ม.2
78
78
156
5
ม.3
74
69
143
5
รวมมัธยมต้น
248
209
457
15
ม.4
48
65
113
4
ม.5
53
65
118
4
ม.6
60
70
130
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
161
200
361
12
รวมทั้งหมด
409
409
818
27
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...