ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมพรสำราญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
41
32
73
2
ม.2
39
23
62
2
ม.3
41
25
66
2
รวมมัธยมต้น
121
80
201
6
ม.4
24
19
43
1
ม.5
19
15
34
1
ม.6
4
14
18
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
47
48
95
3
รวมทั้งหมด
168
128
296
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...