ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกระสังพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
214
271
485
12
ม.2
212
305
517
12
ม.3
206
285
491
12
รวมมัธยมต้น
632
861
1,493
36
ม.4
177
334
511
12
ม.5
144
322
466
12
ม.6
124
312
436
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
445
968
1,413
36
รวมทั้งหมด
1,077
1,829
2,906
72
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...