ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนลำดวนพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
36
75
2
ม.2
47
37
84
2
ม.3
16
24
40
2
รวมมัธยมต้น
102
97
199
6
ม.4
41
40
81
2
ม.5
33
32
65
2
ม.6
22
31
53
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
96
103
199
6
รวมทั้งหมด
198
200
398
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...