ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
33
68
2
ม.2
30
37
67
2
ม.3
22
23
45
2
รวมมัธยมต้น
87
93
180
6
ม.4
11
25
36
1
ม.5
11
20
31
2
ม.6
15
19
34
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
64
101
5
รวมทั้งหมด
124
157
281
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...