ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
30
60
2
ม.2
27
28
55
2
ม.3
20
32
52
2
รวมมัธยมต้น
77
90
167
6
ม.4
20
27
47
2
ม.5
9
21
30
1
ม.6
11
19
30
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
40
67
107
4
รวมทั้งหมด
117
157
274
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...