ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
35
71
2
ม.2
28
26
54
2
ม.3
29
24
53
2
รวมมัธยมต้น
93
85
178
6
ม.4
18
25
43
2
ม.5
17
22
39
2
ม.6
6
17
23
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
41
64
105
5
รวมทั้งหมด
134
149
283
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...