ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
31
63
3
ม.2
19
35
54
3
ม.3
31
25
56
3
รวมมัธยมต้น
82
91
173
9
ม.4
13
20
33
1
ม.5
22
29
51
2
ม.6
18
42
60
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
53
91
144
5
รวมทั้งหมด
135
182
317
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...