ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนางรอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
229
282
511
13
ม.2
227
279
506
13
ม.3
202
291
493
13
รวมมัธยมต้น
658
852
1,510
39
ม.4
189
313
502
13
ม.5
156
339
495
13
ม.6
177
314
491
13
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
522
966
1,488
39
รวมทั้งหมด
1,180
1,818
2,998
78
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...