ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิงหวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
41
92
3
ม.2
52
55
107
3
ม.3
29
56
85
3
รวมมัธยมต้น
132
152
284
9
ม.4
34
73
107
3
ม.5
32
58
90
3
ม.6
29
58
87
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
95
189
284
9
รวมทั้งหมด
227
341
568
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...