ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิงหวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
41
57
98
3
ม.2
36
50
86
3
ม.3
44
52
96
4
รวมมัธยมต้น
121
159
280
10
ม.4
33
61
94
3
ม.5
20
70
90
3
ม.6
24
68
92
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
77
199
276
10
รวมทั้งหมด
198
358
556
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...