ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
16
9
25
1
ม.2
21
23
44
2
ม.3
25
26
51
2
รวมมัธยมต้น
62
58
120
5
ม.4
12
12
24
1
ม.5
5
22
27
1
ม.6
14
10
24
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
31
44
75
3
รวมทั้งหมด
93
102
195
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...