ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
25
49
2
ม.2
33
27
60
2
ม.3
17
24
41
2
รวมมัธยมต้น
74
76
150
6
ม.4
6
24
30
1
ม.5
14
12
26
1
ม.6
9
19
28
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
29
55
84
3
รวมทั้งหมด
103
131
234
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...