ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
18
15
33
2
ม.2
18
9
27
1
ม.3
21
22
43
2
รวมมัธยมต้น
57
46
103
5
ม.4
11
17
28
1
ม.5
10
12
22
1
ม.6
3
21
24
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
24
50
74
3
รวมทั้งหมด
81
96
177
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...