ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
52
43
95
4
ม.2
49
49
98
4
ม.3
50
33
83
3
รวมมัธยมต้น
151
125
276
11
ม.4
19
34
53
2
ม.5
24
24
48
2
ม.6
25
42
67
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
68
100
168
6
รวมทั้งหมด
219
225
444
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...