ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
52
37
89
3
ม.2
53
29
82
3
ม.3
42
27
69
3
รวมมัธยมต้น
147
93
240
9
ม.4
28
29
57
2
ม.5
20
23
43
2
ม.6
8
17
25
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
56
69
125
6
รวมทั้งหมด
203
162
365
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...