ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
51
55
106
3
ม.2
44
47
91
3
ม.3
41
43
84
3
รวมมัธยมต้น
136
145
281
9
ม.4
41
52
93
3
ม.5
27
31
58
2
ม.6
24
29
53
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
92
112
204
7
รวมทั้งหมด
228
257
485
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...