ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
236
293
529
12
ม.2
208
289
497
12
ม.3
199
270
469
12
รวมมัธยมต้น
643
852
1,495
36
ม.4
179
271
450
10
ม.5
147
244
391
10
ม.6
96
248
344
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
422
763
1,185
30
รวมทั้งหมด
1,065
1,615
2,680
66
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...