ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
221
278
499
12
ม.2
241
258
499
12
ม.3
168
218
386
10
รวมมัธยมต้น
630
754
1,384
34
ม.4
103
264
367
10
ม.5
110
245
355
10
ม.6
82
249
331
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
295
758
1,053
30
รวมทั้งหมด
925
1,512
2,437
64
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...