ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
42
28
70
2
ม.2
27
26
53
2
ม.3
39
17
56
2
รวมมัธยมต้น
108
71
179
6
ม.4
25
25
50
2
ม.5
16
27
43
2
ม.6
14
19
33
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
55
71
126
6
รวมทั้งหมด
163
142
305
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...