ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
28
58
2
ม.2
40
17
57
2
ม.3
44
30
74
3
รวมมัธยมต้น
114
75
189
7
ม.4
24
30
54
2
ม.5
16
24
40
2
ม.6
11
27
38
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
51
81
132
6
รวมทั้งหมด
165
156
321
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...