ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
42
31
73
2
ม.2
41
37
78
3
ม.3
25
31
56
2
รวมมัธยมต้น
108
99
207
7
ม.4
12
26
38
1
ม.5
9
11
20
1
ม.6
20
11
31
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
41
48
89
4
รวมทั้งหมด
149
147
296
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...