ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
33
65
2
ม.2
36
28
64
2
ม.3
19
26
45
2
รวมมัธยมต้น
87
87
174
6
ม.4
25
17
42
1
ม.5
14
24
38
2
ม.6
12
26
38
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
51
67
118
5
รวมทั้งหมด
138
154
292
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...