ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
229
279
508
12
ม.2
218
245
463
12
ม.3
182
262
444
12
รวมมัธยมต้น
629
786
1,415
36
ม.4
169
252
421
11
ม.5
131
267
398
11
ม.6
115
238
353
11
ปวช.1
11
35
46
1
ปวช.2
10
28
38
1
ปวช.3
7
31
38
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
443
851
1,294
36
รวมทั้งหมด
1,072
1,637
2,709
72
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...